מכינה קדם צבאית נחשון

לו"ז שבועי מחזור כ"ה

שבוע 1 גלאון - פתיחה  שבוע 1 גלאון - פתיחה
שבוע 1 שובל - פתיחה  שבוע 1 שובל - פתיחה
שבוע 1 שדרות - פתיחה  שבוע 1 שדרות - פתיחה
שבוע 2 גלאון - ניווטים עיוני  שבוע 2 גלאון - ניווטים עיוני
שבוע 2 שובל - ניווטים עיוני  שבוע 2 שובל - ניווטים עיוני
שבוע 2 שדרות - ניווטים עיוני  שבוע 2 שדרות - ניווטים עיוני
שבוע 3 גלאון - ניווטים עיוני  שבוע 3 גלאון - ניווטים עיוני
שבוע 3 שובל - ניווטים עיוני  שבוע 3 שובל - ניווטים עיוני
שבוע 3 שדרות - ניווטים עיוני  שבוע 3 שדרות - ניווטים עיוני
שבוע 4 גלאון - חג סוכות  שבוע 4 גלאון - חג סוכות
שבוע 4 שובל - חג סוכות  שבוע 4 שובל - חג סוכות
שבוע 4 שדרות - חג סוכות  שבוע 4 שדרות - חג סוכות
שבוע 5 גלאון - שבוע פנים  שבוע 5 גלאון - שבוע פנים
שבוע 5 שובל - שבוע פנים בסימן קיבוץ שובל  שבוע 5 שובל - שבוע פנים בסימן קיבוץ שובל
שבוע 5 שדרות - שבוע פנים  שבוע 5 שדרות - שבוע פנים
שבוע 6 גלאון - קורס מע"ר  שבוע 6 גלאון - קורס מע"ר
שבוע 6 שובל - קורס מע"ר  שבוע 6 שובל - קורס מע"ר
שבוע 6 שדרות - קורס מע"ר  שבוע 6 שדרות - קורס מע"ר
שבוע 7 גלאון - שבוע פנים  שבוע 7 גלאון - שבוע פנים
שבוע 7 שובל - פנים וסיור ציונות יפו  שבוע 7 שובל - פנים וסיור ציונות יפו
שבוע 7 שדרות - פנים בנושא מחלוקת  שבוע 7 שדרות - פנים בנושא מחלוקת
שבוע 8 גלאון - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 גלאון - נודד מדבר יהודה
שבוע 8 שובל - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 שובל - נודד מדבר יהודה
שבוע 8 שדרות - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 שדרות - נודד מדבר יהודה
שבוע 9 גלאון - שבוע חינוך  שבוע 9 גלאון - שבוע חינוך
שבוע 9 שובל - שבוע חינוך  שבוע 9 שובל - שבוע חינוך
שבוע 9 שדרות - שבוע חינוך  שבוע 9 שדרות - שבוע חינוך
שבוע 10 גלאון - פנים - הקהילה האתיופית  שבוע 10 גלאון - פנים - הקהילה האתיופית
שבוע 10 שובל - פנים  שבוע 10 שובל - פנים
שבוע 10 שדרות - פנים תפוצות וקהילה  שבוע 10 שדרות - פנים תפוצות וקהילה
שבוע 11 שובל - קמפוס גולן  שבוע 11 שובל - קמפוס גולן
שבוע 11 שדרות - קמפוס גולן  שבוע 11 שדרות - קמפוס גולן
שבוע 11 גלאון - קמפוס גולן  שבוע 11 גלאון - קמפוס גולן
שבוע 12 גלאון - שבוע פנים  שבוע 12 גלאון - שבוע פנים
שבוע 12 שובל - שבוע פנים  שבוע 12 שובל - שבוע פנים
שבוע 12 שדרות - שבוע פנים  שבוע 12 שדרות - שבוע פנים
שבוע 13 גלאון - ארכיאולוגיה וחקלאות  שבוע 13 גלאון - ארכיאולוגיה וחקלאות
שבוע 13 שובל - שבוע יו"ש  שבוע 13 שובל - שבוע יו"ש
שבוע 13 שדרות - שבוע חקלאות  שבוע 13 שדרות - שבוע חקלאות
שבוע 14 גלאון- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס  שבוע 14 גלאון- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס
שבוע 14 שובל -  פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס  שבוע 14 שובל - פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס
שבוע 14 שדרות- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס  שבוע 14 שדרות- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס
הדפס
דרונט בניית אתרים
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org