מכינה קדם צבאית נחשון

פרטים להתקשרות

 

 

נחשון בקיבוץ שובל:

קיבוץ שובל, מיקוד 85320

טלפון/פקס – 08-9916413

רכז/ת צוות קיבוץ שובל - 052-8345386

מדריך/ה תורן קיבוץ שובל - 052-8345383

רכז/ת גיוסים קיבוץ שובל - 052-8345388

 

נחשון בשדרות:

בי"ס גיל רבין לשעבר, רח' ברית ערים 16 , שכו' נווה אשכול

רכז/ת צוות בשדרות - 052-6778305

מדריך/ה תורן בשדרות - 052-6778306

רכז/ת גיוסים שדרות - 052-6778307

 

נחשון בקיבוץ גלאון:

ד.נ שדה גת 7955500

רכז/ת צוות קבוצת גלאון: 052-8345387

מדריך/ה תורן גלאון: 052-8345382

רכז/ת גיוסים גלאון: 052-8345389

 

 

 

 

ראש המכינה:

זאב נתיב – 052-8345380

 

 

 

נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org